Ο δείκτης ισότητας των φύλων στην Κύπρο ανέβηκε από το 56.3% που ήταν το 2019 στο 56.9%. Η Κύπρος κατατάσσεται 21η στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων και η βαθμολογία της είναι 11 πόντους χαμηλότερη από αυτήν της ΕΕ, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

Στο δελτίο Τύπου γνωστοποιείται ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά του σχετικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το έτος 2020. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου της ισότητας των φύλων στην ΕΕ, που αναπτύχθηκε από το EIGE. Δίνει περισσότερη προβολή σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και τελικά υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την ισότητα των φύλων.

Ο μέσος όρος ισότητας των φύλων στην ΕΕ ανέβηκε στο 67.9% από το 67.4% που ήταν το 2019 και χρειάζονται, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ακόμα 60 χρόνια για να φτάσουμε σε πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ.

Όσον αφορά την Κύπρο, ο δείκτης ισότητας των φύλων ανέβηκε από το 56.3% που ήταν το 2019 στο 56.9%. Η Κύπρος κατατάσσεται 21η στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι 11 πόντους χαμηλότερη από αυτήν της ΕΕ.

Από το 2010, η βαθμολογία της Κύπρου έχει αυξηθεί κατά 7,9 πόντους (+ 0,6 πόντοι από το 2017). Κάνοντας ελαφρώς ταχύτερη πρόοδο προς την ισότητα των φύλων από άλλα κράτη μέλη, η Κύπρος έχει βελτιώσει τη θέση της κατά έξι θέσεις.

Σε ότι αφορά την εργασία στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 72,2% και στην Κύπρο 70,8%, στο χρήμα 80,6% με 56,2%, στον χρόνο 65,7% με  51,3%, στην εξουσία   53,5% με  29,8%, στην υγεία  88,0%    με 88,0%.

Όσον αφορά τον θεματικό τομέα της Βίας δεν υπάρχει βαθμολογία. Η Eurostat συντονίζει επί του παρόντος μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τη βία βάσει φύλου, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το 2023).

Από την πιο πάνω σύγκριση φαίνεται, όπως και στην ΕΕ, ότι ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία για ακόμη μία χρονιά είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων.

«Η ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων και η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας- Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων παραμένουν ανάμεσα στις προτεραιότητές μας σε εθνικό επίπεδο και  αποτελούν βασικούς στόχους προτεραιότητας και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2019-2023», αναφέρεται.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην περιμένουμε 60 χρόνια για να φτάσουμε σε πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά οι πολιτικές για πλήρη ισότητα να συνεχισθούν και να ενισχυθούν έτσι ώστε γρηγορότερα να φθάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ