Δεν θα πληρώνουν εξώδικό οι πολίτες που θα παραβιάζουν τα μέτρα. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όποιοι πολίτες παραβιάζουν τα διατάγματα θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη αλλά και την ποινή φυλάκισης. 

Το νομοσχέδιο το οποίο θα  κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή  παρέχει δυνατότητα στα δικαστήρια, αν οδηγηθούν υποθέσεις παραβατών των διαταγμάτων κ αυτό έχει την ευχέρεια να το αποφασίσει ο αστυνομικός, επιβολή ποινής προστίμου μέχρι 3000 ευρώ ή και φυλάκιση.

Την ίδια ώρα όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης  Γιώργος Σαββίδης, αποφασίστηκε όπως αναστέλλονται οι εξώσεις μέχρι τις 31 Μαΐου για ενοίκια που δεν καταβλήθηκαν από 1η Μαρτίου.